???

image

image

❗️ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ❗️

Սիրելի հայրենակիցներ ինչպես գիտեք, կամ գուցե դեռ չգիտեք, բայց ԿԳՄՍ նախարարությունը քննարկման է դրել դպրոցներում <<Հայոց պատմություն>> առարկան <<Հայաստանի պատմություն>> վերանվանելու հարցը։ Դա ենթադրում է նաև բովանդակության փոփոխություն, ինչը չի կարող ներառել մեր ժողովրդի ամբողջ պատմությունը։

📌Խնդրում եմ եթե ձեզ համար կարևոր է ձեր հայրենիքը անցեք ներքևի հղմամբ գրանցվեք և դեմ քվեարկեք։
https://www.e-draft.am/project....s/6771?fbclid=PAAaYM

❗️ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ❗️

Սիրելի հայրենակիցներ ինչպես գիտեք, կամ գուցե դեռ չգիտեք, բայց ԿԳՄՍ նախարարությունը քննարկման է դրել դպրոցներում <<Հայոց պատմություն>> առարկան <<Հայաստանի պատմություն>> վերանվանելու հարցը։ Դա ենթադրում է նաև բովանդակության փոփոխություն, ինչը չի կարող ներառել մեր ժողովրդի ամբողջ պատմությունը։

📌Խնդրում եմ եթե ձեզ համար կարևոր է ձեր հայրենիքը անցեք ներքևի հղմամբ գրանցվեք և դեմ քվեարկեք։
https://www.e-draft.am/project....s/6771?fbclid=PAAaYM

image
Seryozha Hovsepyan փոխել է իր պրոֆիլի նկարը
25 շաբաթ

image

image

Trailer 2

https://store.steampowered.com/app/2684310/_

Dangerous Fight on Steam
store.steampowered.com

Dangerous Fight on Steam

Welcome to the adrenaline-pumping adventure Dangerous Fight - an online shooter that will take you to the heart of the action in the atmosphere of the city of Yerevan, Armenia. You will go into epic battles where the technology of

Ուշադրություն եթե ցանկանում եք առաջին իմանաք խաղի թողարկման մասին միացեք https://store.steampowered.com/app/2684310/_