Marine Abovyan փոխել է իր պրոֆիլի նկարը
28 շաբաթ

image
Aper Aper փոխել է իր պրոֆիլի նկարը
28 շաբաթ

image
Liparit Israelyan փոխել է իր պրոֆիլի նկարը
28 շաբաթ

image

?

Aghjik փոխել է իր պրոֆիլի նկարը
29 շաբաթ

image

Մենակ ժպտա’դու,
Պետք չի բան ավել ինձ մոլորակից էս։:::🫶

image

image

Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ մեզ և ձեզ մեծ ավետիս 🤍🙏
Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ

image
Senik Melkonian կիսվել է Գրառում  
29 շաբաթ - Youtube

29 շաբաթ

Նոր վիդեոն հասանելի է ալիքում)

Նոր վիդեոն հասանելի է ալիքում)